ABECEDA - poznávanie písmen

ABECEDA - poznávanie písmen

Mgr. Anna Škrabáková

Súbor obrázkov - má pomôcť k hravému a tvorivému spôsobu približovania izolovaných písmen deťom. Keďže doposiaľ nebol v takejto podobe dostupný na trhu, učitelia si museli často svojpomocne niečo podobné vyrábať. Tento súbor má byť pomôckou, podporným materiálom pre rozvíjanie rozlišovania písmen slovenskej abecedy už předškolskom veku.

Cíeľom JE:

  • osvojiť si prostredníctvom hry veľké tlačené písmená slovenskej abecedy, hoci sa vzhľadom na rôzne špecifiká niektorým písmenám venujeme viac, iným menej
  • rozvíjať chápanie alfabetického princípu
  • sprostredkovať dieťaťu skúsenosť s napísaným slovom
  • rozvíjať vedomie dieťaťa o tom, že slová sa skládajů z najmenších elementov - písmen, že sú to znaky v obmedzenom počte
  • poukázovať na závislosť významu slova od usporiadania znakov; na to, že význam slova sa mení pri výmene čo i len jedného znaku
  • nadchnúť pre poznávanie písmen práve tie deti, ktoré o písmená neprejavujú spontánný záujem

Cieľom NIE JE:

  • učiť deti čítať celé slová či už globálnym, alebo analyticko-syntetickým spôsobom
  • učiť deti spájať a rozdeľovať písmená na úrovni slov
  • vyžadovať od dieťaťa poznanie všetkých písmen

Komu je metodika určená?

Metodika sa dá využiť predovšetkým v materských školách (v tomto duchu sú aj koncipované návrhy na prácu so súborom). Myslíme si však, že nájde uplatnenie aj na prvom stupni základných škôl, v špeciálnych školách, špeciálno-pedagogických poradniach, pedagogicko-psychologických poradniach, logopedických ambulanciách, atď.

 

Obsah súboru:

94 farebných písmien (110 x 20x 3)
20 rozlišovacích znamienok
138 farebných kariet s textom, formátu A4
138 farebných kariet bez textu, formátu A4
138 kariet formátu 50 x 210 slová
magnetická samolepiaca páska

 

Slovenská abeceda je súbor všetkých písmen - 64 znakov.

          

    

 

Súbor slov a obrázkov
Zostavený súbor slov je rozdelený na tri části (1,2,3).

 1. Prvá časť obsahuje písmena, ktoré sa frekventovane používajů v slovenskom jazyku.   

   

  

  

 

 2. Druhá část obsahuje menej frekventované písmena / ô, ä,ď, ľ, ň, ť /  a písmená zložené z dvoch znakov, ktoré sa čítajů ako jedna hláska / ch, dz, dž /

   

 

    

 

 3. Tretia část obsahuje dlhé samohlásky.

   

Cena: 98,- EUR
Pri objednávke nad 100,- EUR poskytujeme zľavu 25% - cena: 73,50 EUR
 
objednávka: